Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Temmuz 2024 Pazar

Vatikan

Vatikan (Pontificio), İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet. 1000 kişilik nüfusa bile sahip değildir. Yerleşik nüfus 930 civarındadır. Fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan bu nüfus turistler ile 1500'ü aşmaktadır. Yüzölçümü 0,44 km2'dir. Çevresi yüksek duvarlarla kaplıdır ve kameralar ile izlenmektedir. Dünyanın hem nüfus, hem de yüzölçümü açısından en küçük ülkesidir. Din adamlarının sahte belgeyle sahiplendiği topraklar üzerinde kurulan bir Avrupa devleti. Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanır. Devlet başkanı olarak Papa'nın sözleri kanun hükmündedir. Papa hem devlet başkanı hemde katolik mezhebinin ruhani lideridir. Vatikan Devleti Teokratik devlet yapısına sahiptir. Katolik kilisesinin genel başkanı, Vatikan devletinin de başkanı olur. Papa yasama,yürütme ve yargının da başkanıdır. Vatikan'ın 100 kişilik küçük bir ordusu bile vardır.

Tarihi

İtalya'nın tarihi ile hemen hemen aynı tarihe sahip olan, dünya Katolik dininin merkezi kabul edilen 440.000 m²'lik alana sahip Pontificio ruhban sınıfı tarafından yönetilir, devlet başkanı Papa'dır.

1929'da İtalya Devleti ile Kilise arasında Patti Lateranensi antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile ülkenin resmi dininin Katolik dini olduğu ve Roma'nın kutsal bir şehir olduğu ilan edildi.