Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Nisan 2024 Pazar

Fiji

Fiji, Okyanusya'da bir ada ülkesi.Güney yarımkürede ve doğu yarıkürede yer alır.Toprakları Büyük Okyanus ile çevrilidir. Popüler turizm beldeleri arasında yer alan fiji adaları, devlet tarafından koruma altına alınan resifleri ile ünlüdür.

Coğrafi Verileri

Konum: Okyanusya, Güney Pasifik Okyanusunda ada.
Coğrafi konumu: 18 00 Güney enlemi, 175 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Okyanusya
Yüzölçümü: 18,270 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 1,129 km
İklim: Tropikal deniz
Arazi yapısı: Volkanik aktiviteli dağlar çoğunluktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Tomanivi 1,324 m
Doğal kaynakları: Kereste, balık, altın, bakır, denizde petrol kaynakları, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10.95
sürekli ekinler: %4.65
diğer: %84.4 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 30 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Kasım - Ocak ayları arasında siklonik kasırgalar.

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 905,949 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.4 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -2.94 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 12.3 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.82 yıl
erkeklerde: 67.32 yıl
kadınlarda: 72.45 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.73 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (2003 verileri)
Ulus: Fijili
Nüfusun etnik dağılımı: Fijili %51 , Hint %44, Avrupalı, diğer Pasifik adaları kökenli, Çinli ve diğer %5 (1998 verileri)
Din: Hıristiyan %52, Hindu %38, Müslüman %8, diğer %2 (1986)
Diller: İngilizce (resmi), Fijice, Hintçe
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %93.7
erkekler: %95.5
kadınlar: %91.9 (2003 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Fiji Adaları Cumhuriyeti
kısa adı: Fiji
Yönetim biçimi: Cumhuriyet
Başkent: Suva
İdari bölümler: 4 bölge ve bir bağımlı bölge; Orta, Doğu, Kuzey, Rotuma, Batı bölgeleri
Bağımsızlık günü: 10 Ekim 1970 (İngiltere'den)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, Ekimin ikinci pazartesi (1970)
Anayasa: 10 Ekim 1970
Hukuk sistemi: İngiliz hukuku
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), C, CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CP, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), Sparteca, SPC (Güney Pasifik Komisyonu), SPF, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIFIL (BM Geçici Gücü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Fiji, ormanlar, mineral ve balık kaynakları açısından zengin bir ülkedir. Pasifik adarlı arasında ekonomisi en çok gelişmiş adalardan biridir. Şeker ihracatı ve turizm endüstrisi ülkeye döviz getiren başlıca sektörlerdir. Şeker üretimi sanayi etkinliğinin 1/3'nü kapsamaktadır. Her yıl içlerinde Amerikalıların da bulunduğu yaklaşık 300,000 turist ülkeyi ziyaret etmektedir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 5.504 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %2.7 (2006 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %8.9
endüstri: %13.5
hizmet: %77.6 (2004 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2005 verileri)
İş gücü: 137,000
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %70
İşsizlik oranı: %7.6 (1999 verileri)
Endüstri: Turizm, şeker, giysi, kurutulmuş hindistancevizi, altın, gümüş
Endüstrinin büyüme oranı: %2.9 (1995)
Elektrik üretimi: 817 milyon kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 759.8 milyon kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: Şekerkamışı, hindistancevizi, manyok, pirinç, patates, muz, büyükbaş hayvan, domuz, at, keçi, balık
İhracat: 719.6 milyon $ (2005)
İhracat ürünleri: Şeker, giyim, altın, kereste, balık
İhracat ortakları: ABD %19.7, Avustralya %17, UK %12.3, Japonya %5.4, Samoa %4.1 (2005)
İthalat: 1.462 milyar $ (2005)
İthalat ürünleri: Sanayi malları, makine ve taşımacılık araçları, petrol ürünleri, gıda maddeleri, kimyasallar
İthalat ortakları: Singapur %27.5, Avustralya %23.7, YZ %19, Tayland %4.5 (2005)
Dış borç tutarı: 127 milyon $ (2004)
Para birimi: Fiji Doları (FJD)
Para birimi kodu: FJD
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 102,000 (2003)
Telefon kodu: 679
Radyo yayın istasyonları: AM 13, FM 40, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 500,000 (1997)
Televizyonlar: 21,000 (1997)
Internet kısaltması: .fj
Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
Internet kullanıcıları: 61,000 (2004)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 597 km (2005)
Karayolları: 3,440 km (1999)
Su yolları: 203 km
Limanları: Lambasa, Lautoka, Levuka, Savusavu, Suva
Hava alanları: 28 (2006 verileri)