Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Nisan 2024 Pazar

Kiribatı

Kiribati (Kiribati Cumhuriyeti), Büyük Okyanus'unun orta kesiminde, takımadadan oluşan bir ada ülkesidir. Ülkenin 33 atolü, ekvator civarındaki 3,5 milyon km² kadar geniş bir alana yayılmıştır. Ülke adı, ana takımadalara verilen İngilizce isim olan "Gilberts Adaları" ndan gelir. İngilizler adalara 1837'de gelmişlerdir. İngiltere'den bağımsızlığını 1979'da kazanmıştır. Birleşmiş Milletler üyeliğine 1999'da kabul edilmiştir. (kaynak: en.wikipedia.org) Kribati'ye Japonya'dan direkt ulaşım mümkündür.

Coğrafi Verileri

Konum: Okyanusya'da, Pasifik Okyanusunda adalar grubu.
Coğrafi konumu: 1 25 Kuzey enlemi, 173 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Okyanusya
Yüzölçümü: 811 km²
Sınırları: 0 km
Sahil şeridi: 1,143 km
İklimi: tropikal
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Banaba 81 m
Doğal kaynakları: fosfat
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2.74
daimi ekinler: %47.95
diğer: %49.31 (2005 verileri)

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 105,432 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.24 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 47.27 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 62.08 yıl
erkeklerde: 59.06 yıl
kadınlarda: 65.24 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 4.16 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
Ulus: Kiribatili
Din: Roma Katolikleri %52, Protestan %40, diğer (1999)
Diller: İngilizce (resmi), Kiribati yerel dili

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Kiribati Cumhuriyeti
kısa şekli : Kiribati
eski adı: Gilbert Adaları
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Tarawa
İdari bölümler: 3 bölüm; Gilbert Adaları, Line Adaları, Phoenix Adaları
Bağımsızlık günü: 12 Temmuz 1979 (İngiltere'den ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 12 Temmuz (1979)
Anayasa: 12 Temmuz 1979

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), C, ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), Sparteca, SPC (Güney Pasifik Komisyonu), SPF, UN (Birleşmiş Milletler), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 206.4 milyon $ (2004 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %0.3 (2005 verileri)
GSYİH - sektörel büyüme: tarım: %8.9
endüstri: %24.2
hizmet: %66.8 (2004 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %0.5 (2005 verileri)
İş gücü: 7,870 (2001 verileri)
İşsizlik oranı: %2 (1992 verileri)
Endüstri: Balıkçılık, el sanatları
Endüstrinin büyüme oranı: %0.7 (1992 verileri)
Elektrik üretimi: 13 milyon kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 12.09 milyon kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: Kurutulmuş hindistancevizi, patates, sebzeler, balık
İhracat: 17 milyon $ (2004)
İhracat ürünleri: Kurutulmuş hindistancevizi %62, hindistancevizi, deniz yosunu, balık
İhracat ortakları: ABD %22.8, Belçika %21.5, Japonya %14.3, Samoa %7.8, Avustralya %7.5, Malezya %6.7, Tayvan %5.6, Danimarka %4.6 (2005)
İthalat: 62 milyon $ (2004)
İthalat ürünleri: Gıda ürünleri, makine ve parçalar, çeşitli sanayi malları, yakıt
İthalat ortakları: Avustralya %33, Fiji %27.1, Japonya %18.1, YZ %6.9 (2005)
Dış borç tutarı: 10 milyon $ (1999 verileri)
Para birimi: Avustralya Doları (AUD)
Para birimi kodu: AUD

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 4,500 (2002)
Telefon kodu: 686
Radyo yayın istasyonları: AM 1, FM 2, kısa dalga 1 (2002)
Radyolar: 17,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
Televizyonlar: 1,000 (2002)
Internet kısaltması: .ki
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 2,000 (2004)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 0 km
Karayolları: 670 km (1999)
Su yolları: 5 km
Limanları: Banaba, Betio, English Harbor, Kanton
Hava alanları: 19 (2006)