Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Nisan 2024 Salı
Karadağ (Sırpça: Crna Gora, ???? ????), dünyanın en yeni bağımsız devletidir. Güneydoğu Avrupa'da yer almaktadır. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik denizi yer alır. Başkenti, Podgorica'dır (eskiden Titograd). Şimdiki anayasasına göre Karadağ "demokratik, refah ve çevreci bir ülke" olarak tanımlanmıştır.

Tarihi

1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devletinden ayrılan ve I. Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslav Krallığı'na dahil edilen devlet. Eski Yugoslavya'nın 6 kurucusundan biridir. Diğer kurucu cumhuriyetler ayrıldıktan sonra Sırbistan ile Sırbistan-Karadağ adı altında bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür. Karadağ'ın bağımsızlığını kazanmasıyla Sırbistan'ın deniz egemenliği son bulmuştur. Donanmasını Karadağ'a devretmesi beklenmektedir. Böylelikle Panslavizm hareketleri Sırbistan'da da yok olmuştur. Karadağ Avrupa Birliği'ne adaylık için başvurmuştur

Karadağ Eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra, Karadağ Sırbistan'ın zorlamasıyla Yeni Yugoslavya'ya katılmıştır. Karadağ'ın çabalarıyla 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturulmuştur. Karadağ, 21 Mayıs 2006 Pazar günü yapılan referandumda çıkan %55.5lik evet oyu ile ise bağımsız olma kararı aldı. 3 Haziran 2006'da ise Karadağ Parlamentosu, referandumda çıkan sonuca dayanarak Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etti.Bu yönüyle Karadağ, dünyanın en son ve en yeni bağımsız olan devleti olma özelliğini taşımaktadır...

Etnik Yapı

1991 sayımına göre Sırplar bölgedeki toplam nüfusun %69’nu oluşturmaktadır. Karadağlılar toplam nüfusun % 5’ni, Karadağ nüfusunun %62’sini oluşturmaktadır. Slav olmayan Arnavut azınlık ülkedeki 2.büyük gruptur ve resmi tahminlere göre toplam nüfusa oranları % 17’dir.

Arnavutlar çoğunlukla Kosova’da yaşamaktadırlar. 1998 yılında uluslararası kuruluşların tahminlerine göre bölge nüfusunun %95’ini oluşturmaktadırlar. Diğer Slav olmayan büyük topluluk Macar azınlıktır. Müslüman Slavlar çoğunlukla Sırbistan-Karadağ sınırı üzerindeki Sandzak bölgesinde ve Kuzey Kosova’da yaşamakta ve nüfusun %3’nü oluşturmaktadırlar. Diğer azınlıklar Çingeneler, Bulgarlar, Çekler, Slovaklar ve Ukraynalılardır.

1965’ten sonra Sırbistan ve Karadağ’dan gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika’ya sürekli göç yaşanmıştır. Eski Yugoslavya’nın dağılmasını ve Hırvatistan ile Bosna Hersek’teki savaşı takip eden yıllarda göç Sırbistan ve Karadağ’a yönelmiştir. Mülteci sayımı sonucunda 1996 yılı ortalarında 566 200’ü mülteci statüsünde olan 646 000 kişi tespit edilmiştir. 79,700 kişi ise diğer cumhuriyetlerde yaşayan Sırp ve Karadağlılar ya da Yugoslavya’ya mülteci olarak gelip Yugoslav vatandaşlığına geçmiş kişilerdir.

BM Mülteciler Yüksek Komisyonu’na göre Mart-Mayıs 1999 tarihleri arasındaki NATO bombardımanları ve Sırbistan’a uygulanan ambargodan dolayı 900 000’den fazla Arnavut mülteci durumuna gelmiştir. Bunların çoğu savaşın bitiminden itibaren Kosova’ya dönmüşlerdir.

Önemli şehirleri Podgorica (başkent; 152,025 kişi)
Nikšic (74,706)
Pljevlja (39,593)
Bijelo Polje (55,628)
Herceg Novi (27,593)
Berane (38,953)
Eski Krallık Başkenti Cetinje (20,307)
Budva (11,000)
Tivat (9,500)
Rozaje (9,000)
Dobrota (9,000)
Danilovgrad (5,300)
Bijela (3,500)
İgalo (3,500)
Kolašin (3,000)