Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Şubat 2024 Çarşamba

Benin

Tam Adı: Benin Cumhuriyeti
Yüzölçümü: 112 620 km²
Başkenti: Porto-Novo
Para Birimi: CFA Frankı
Dili: Fransızca (Resmi) ve Kabile Dilleri
Nüfusu: 6 787 625 kişi (2002 tahmini)
Ortalama Ömür: 49.69 yıl (2002 tahmini)
Okur Yazarlık Oranı: % 37.5 (2000 tahmini)
Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 1 040 $ (2001 tahmini)

Sınırları: toplam: 1,989 km
Sınır komşuları: Burkina Faso 306 km, Nijer 266 km, Nijerya 773 km, Togo 644 km
Sahil şeridi: 121 km

İklim: Kıyı bölgesinde Ekvator iklimi egemendir. Güneyde biri Mart ayından Hazirana, öteki Eylülden Kasıma değin süren iki yağmur mevsimi yaşanır. Bunlar arasında da iki kurak mevsim görülür. Kuzeyde yağmur mevsimi mayıstan Eylüle değin devam eder, öteki aylar kurak geçer.

Arazi yapısı: Benin beş doğal bölgeye ayrılır: Kıyı bölgesi, kil bölgesi, Benin platoları, Atakora Dağları ve Nijer Düzlükleri.

Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
En yüksek noktası: Sokbaro Dağı 658 m

Doğal kaynakları: Kıyıdan uzakta az miktarda petrol birikintisi, kireç taşı, mermer, kereste

Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %13
Sürekli ekinler: %4
Otlaklar: %4
Ormanlık arazi: %31
Diğer: %48 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 100 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Kuzeyde kışları kuru, sıcak ve tozlu harmattan rüzgarları etkilidirler.

Benin'in Afrika'daki yeri: Benin Cumhuriyeti, bir Batı Afrika ülkesidir, eski adı Dahomey'dir. Togo, Nijerya, Burkina Faso ve Nijer komşularıdır. 17.yüzyılda Batı Afrika'nın bu bölgesine, bir oba tarafından yönetilen, Benin topraklarından daha büyük bir alana sahip olan Dahomey krallığı hümkediyordu. Bu krallık zengindi ve buraya gelen Avrupalılarla (başta Portekizli ve Hollandalılar) köle ticareti ilişkileri kurdu. Batı Afrika'nın bu kıyı bölgesi bu nedenle "Köle Sahili" olarak bilinmeye başladı. Dahomey, 19.yüzyılda Fransız Batı Afrika kolonisi haline geldi. 1960'ta Dahomey Cumhuriyeti olarak tam bağımsızlığını elde etti. Ülkenin adı 1975'te Benin olarak değiştirildi.

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 7,862,944 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %44.1 (erkek 1,751,709; kadın 1,719,138)
15-64 yaş: %53.5 (erkek 2,067,248; kadın 2,138,957)
65 yaş ve üzeri: 2.4 (erkek 75,694; kadın 110,198) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.73 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0.67 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
15-64 yaş: 0.97 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.69 erkek/kadın
toplam nüfus: 0.98 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 79.56 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 53.04 yıl
erkek: 51.9 yıl
kadın: 54.22 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 5.2 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %1.9 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 68,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 5,800 (2003 verileri)
Ulus: Beninli
Nüfusun etnik dağılımı: Afrikalı %99 (42 etnik grup, Fon, Adja, Yoruba, Bariba başlıcaları), Avrupalı 5,500
Dinler: Yerel inançlar %50, Hıristiyan %30, Müslüman %20
Dil: Fransızca (resmi), Fon ve Yoruba, diğer diller
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %33.6
erkeklerin: %46.4
kadınların: %22.6 (2002)
Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Benin Cumhuriyeti
kısa şekli : Benin
Yerel tam adı: Republique du Benin
yerel kısa şekli: Benin
eski adı: Dahomey
Yönetim biçimi: Çok partili demokratik cumhuriyet
Başkent: Porto Novo resmi olarak başkenttir; Cotonou devletin bulunduğu ildir.
İdari bölmeler: 6 eyalete ayrılmıştır; Atakora, Atlantique, Borgou, Mono, Oueme, Zou
Bağımsızlık günü: 1 Ağustos 1960 (Fransa'dan ayrılmıştır)
Milli bayram: Ulusal gün, 1 Ağustos (1960)
Anayasa: Aralık 1990
Hukuk sistemi: Fransız genel hukuku temel alınmıştır.
Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri; genel

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu), Entente, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MIPONUH, MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WAEMU (Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler

Ekonomiye genel bakış: Benin ekonomisi transit ticaret ve tarım üzerine kuruludur ve merkezi planlamayla yönlendirilir. Geleneksel balıkçılık, lagünlerin gitgide tuzlanması nedeniyle gerilemekte, ama açık deniz balıkçılığı gibi modern kesimlere yapılan yatırımlar artmaktadır. İmalat sanayisi küçük ölçeklidir. Büyük işletmeler devlet denetimindedir.Ülkenin en büyük sanayi işletmesi, Parakou dokuma kompleksidir. Gayri safi milli hasılanın %45`ini sağlayan hizmet sektöründe işgücünün üçte biri çalışır. Turizm sektörü de gelişme yoluna girmiştir. Birçok büyük otel inşa edilmekte ve bazıları da yenilenmektedir. Türkiye'de tüm sektörler itibariyle Benin'e 52 firma ihracat yapıyor.

GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 8.419 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3.5 (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %31.6
endüstri: %13.8
hizmet: %54.6 (2004)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.5 (2005 verileri)
Bütçe: gelirler: 766.8 milyon $; giderler: 1.017 milyar $ (2005 verileri)
Endüstri: tekstil, sigara; meşrubat, gıda; yapı malzemeleri, petrol
Endüstrinin büyüme oranı: %8.3 (2001 verileri)
Elektrik üretimi: 69 milyon kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %24.78
hidro: %75.22
nükleer: %0
diğer: %0 (2003)
Elektrik tüketimi: 538.2 milyon kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 474 milyon kWh (2003)
Tarım ürünleri: mısır, fasulye, pirinç, pamuk, kümes hayvanları
İhracat: 826.9 milyon $ (2005)
İhracat ürünleri: Pamuk, ham petrol, palmiye ürünleri, kakao
İhracat ortakları: Çin %31.3, Endonezya %8.1, Hindistan %7.4, Nijer %6, Togo %4.8, Tayland %4.8, Nijerya %4.6 (2005)
İthalat: 1.043 milyar $ (2005)
İthalat ürünleri: Gıda, tütün, petrol ürünleri, sermaye ürünleri
İthalat ortakları: Fransa %21.8, Gana %7.1, Cote d'Ivoire %7, Çin %6.7, Birleşik Krallık %5.2, Belçika %4.9, Togo %4.5, Tayland %4.2, Nijerya %4 (2005)
Dış borç tutarı: 1.6 milyar $ (2000 verileri)
Para birimi: Afrika frankı (XOF)
Para birimi kodu: XOF
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 76,300 (2005)
Telefon kodu: 229
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 9, kısa dalga 4 (2000)
Radyolar: 620,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2001)
Televizyonlar: 60,000 (1997)
Internet kısaltması: .bj
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2005)
Internet kullanıcıları: 425,000 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: toplam: 578 km
Karayolları: toplam: 16,000 km
asfalt: 1,400 km
asfalt olmayan: 14,600 km (2005 verileri)
Limanları: Cotonou, Porto Novo
Hava alanları: 5 (2006)