Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Temmuz 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Su

İki hacim hidrojen ile bir hacim oksijenden oluşmuş bulunan madde. Başka bir sözle, kimya sal arı su, hidrojenin oksididir. Yani, molekülü 2 atom hidrojen ile bir atom oksijeni kendinde toplamıştır. Su, bütün yaratıkların çok gerekli bir ilksel maddesidir. İnsan yemeksizin uzunca bir süre yaşıyabilir. Fakat susuzluğa dayanamaz. Hayvanların, bitkilerin de suya olan ihtiyacı çok büyüktür. içme, kullanma, sanayide harcama suları başta gelen ihtiyaçlar dandır. Yeryüzünün hemen dörtte üçünü sular örtmüştür. Suyun çoğu denizler dedir. Karalarda ise göl, akarsu, kaynak, yeraltı suyu olarak sular vardır. Su, katı durumda olarak iki kutup bölgesinde ve yüksek dağlarda geniş yer tutar. Yeri kuşatan havakürede su, bulut ve sis olarak bulunur. Açık yerlerdeki bütün sular güneşin etkisi ile buharlaşır. Bunlar, hava akıntılarına kapılarak uzaklara sürüklenir, orada yoğunlaşarak yağış halinde ye re düşer. Havadaki su nemlilik olarak bulunur. Suların içindeki başka maddelere göre çeşitli sular vardır. Tatlı su, tozlu su, tuzlum su su, acı su, kireçli su (Bunlara bakınız). Doğal olarak kimyasal tam eri su az bulunur. k-ter doğal su, suyun sürekli dolaşımı s geçtiği yerlerden az çok gaz, katı, erimiş maddeleri çözünmüş olarak içinde bulundurur. Kökü ve içindeki maddeleri bakımın dan sular şöyle ayırt edilir
1 .- Yağış su
2-Yeraltı ve kaynak suları,
3-Yeryüzü suları,
4 -Maden su ve sıcak sular.

Su kavramının tanımı toplam 11025 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler