Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Haziran 2024 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Su derleme

(Kaptaj). Bir kaynağın çıkardığı suyu çoğaltmak için taban suyunu bir noktaya doğru derleme, toplama işleri. Kaynak yerinin altındaki geçirimsiz tabaka su ile iyice doymuş durumdadır. Bunun için kaynaktaki suyun, mümkün olduğu kadar daha aşağıda bir yerden, geçirimli tabakanın tabanına çok ya kın bir seviyeden akıt eğer varsa daha alttaki taş yarıklarının kapatılması, böylece buradaki taban suyunun daha çok denenmesi gere kir, işte bu işlere taban suyunu derleme anlamına gelen suyu kapte etme veya kaptaj (Fransızca captage, kaynak sularının setler ve bentlerle istenilen yere akıtılması anlamına gelir) denilmiştir ki, dilimizde buna dipten su derleme veya sadece su derleme de denir. (Taban suyu, Yeraltı suyu, Kaynak).

Su derleme kavramının tanımı toplam 3948 kez görüntülenmiştir.