Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
29 Mayıs 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Akarsu işlemesi

Bir yatak içinde akan suyun akışı sırasında geçtiği yeri oyması, aşındırması olayı. Akarsuyun akışı, taşıdığı su miktarı ile hız karesi çarpımının yarısına eşit olan hareket gücünü doğurmuştur. Akarsu aşındırması Akarsuyun şleme gücü bu hareket gücüne bağlıdu. Bir akarsuyun gücü taşıdığı suyun tutarına ve yatağının eğim göre değ Akarsuyun taşı dığı su ne kadar çok olursa, o akar suyun aşındırması da o derece artar.Akarsuyun işlemesinin ilk belirtisi, yatağına olan sürtünmeyi yeflmesi, bundan sonra aş parçacıklarını ileri itmesid (bk. Akış hızı). Böylece çamur ve su içinde yüzen, ırmakta bulanıklık de nden oFayı doğuran ufak katı madde lerin taşınmesı işi geniş ‘jer tutar, Akarsu bir yandan çarparak, bir yan. dan da sürök taş parça’arını yatağına, kıyılarına sürterek geçtiği yeri kemirir, oyar, törpüler Akırsu, taş parçalarının geniş oLan yüzicrine çarparak iter, uzun eksenleri boyun ca zaman zaman bunları yuvarlayo öreki yüzlerini çevirir, durup durup itn taş parçalarını ileri doğru sürüklerken, bu parçalar gittikçe daha yuvarlak bir biçim alır ve küçülür. Akarsular çakılları, kumları böyle işler. Akarsu bölgelerinde akarsuların işlemesi vadilerin gelişmesi o derece alışılmış bir olaydır ki, bu yüzden buna olağan aşınma denilmiştir

Akarsu işlemesi kavramının tanımı toplam 3297 kez görüntülenmiştir.