Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
24 Mayıs 2024 Cuma

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Akarsu

Yağişlarla yeryüzüne düşen, kaynaklardan çıkıp belirli bir yatak ta akan, sonra denize, göle dökülen sular. Bunların küçüklerine dere, öz, çay, su, büyüklerine ırmak denir. Kıyılardaki akarsular, kısa yoldan denize ulaşır Kurak bölge akarsular, buhar1 aşma Iar s ıznlalar yüzünden sularından çok kaybeder( çoğunca kumlar arasında yok olur, ya da ancak bir uc gölü nü besliyebilirier. Akarsuların akımı yağışla ra, kar örtüleriyle buzulların erimesine, sızmaya, buharlaşmaya göre de ğişir. Akersuyun yatağında surarın i çok bulunması durumuna akarsuyun kabarık dvrumu, ya da sadece Icaba rık denir. Akarsuyun yatağındaki su ların çok azalmış durumuna akarsu yun çekik durumu, ya da sadece çekik denir. Akarsular, vadilerin içinde yatak de rıflen yerde akarlar. Akarsuyun yata ğının iki yanına a kasuyun kıyısı adı verilir. Bir akarsuyun bütün kolları nı uzatıp sularını topladığı bölgeye toplama alanı veya yağış Manı denir. Akarsuların yaşama üzerine büyük etkisi vardır. Kurak bölgelerde akar sulardan sulama işlerinde faydalanılır. Bol sulu, düzgün akışlı akarsular, g gelişe elverişli doğal yollardandır. Yüksek bir yerden düşen suların gücünden faydalanılır, bunlardan elektrik elde edilir ki, buna beyaz kömür adı verilmiştir. Köy, kent, şehir gibi yerleşme yerlerinin kuruluş ve gelişmesinde akarsuların önemli yeri vardır.

Akarsu kavramının tanımı toplam 25571 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler