Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
29 Mayıs 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Akarsu aşındırması

Akarsuyun geçtiği yatağın yanlarını kemirmesi, dibini de sürüklediği parçaları sürterek yıpratması olayı. Eğimli bir yatak içinde bulunan su, yerçekiminin etkisiyle, yatağın eğimine uyarak aşağı doğru akar Akarsuyurı oyma - sürükleme gücü, bu akış gücüne bağlıdır. Akarsu yün hızı ise V = V2 olduğuna gö. re (h = yükseklik farkı, g = ivme) bu değer yukarıdaki formülde yerine konursa kinetik enerjiyi belirten m.h.g çıkar. Bu sonuncu formülün anlamı şudur bir akarsuyun gücü, su tutarına ve eğnıe bağlıdır. Böylece, ırmağınsuyu ne kadar bol yatak eğimi ne kadar çok olursa, o ırmeğın aşındırması da o derece çok olur.

Akarsu aşındırması kavramının tanımı toplam 5390 kez görüntülenmiştir.