Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
01 Nisan 2023 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Akarsu kıyısı

Bir akarsuyun gerek kabarık zamanında, gerekse dar yatağına çekilmiş bulunduğu siralardaki kıyısı. Irmak kıyıları çok yerde içbükey, dışbükey biçimler gösterir. Düzce olarak uzandıkları yerler de yok değildir. Irmak içbükey kıyılara yakın yerlerde hızlı akar, Buraları kemirir, hemen karşı kıyıdaki dışbükey kıyıya yığar. Bunun için. ırmak sürekli olarak değişir, olduğu yerde durmaz. Akarsularda suların çekilmesi ve kabarması ile ilgili olarak, sırasına göre küçük yatak kıyıları, büyük yatak kıyıları belirir. Gelgit olaylarının belirgin olduğu yerlerde ırmak ağızlarına yakın kesimlerde ırmak kıyısında sık sık durum değişir.

Akarsu kıyısı kavramının tanımı toplam 3680 kez görüntülenmiştir.