Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
14 Ağustos 2022 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Akarsu ağı

. Bir ırmak ve kollariyle bunlara karışan çok sayıdaki dere ve dereciklerin birleşmesinden doğmuş akan su yolları ağı. Bir çok bölgelerde ve hele bol yağışlı yerlerde akarsular öyle sık bir duruş öyle bir diziliş ve uzaniş gösterirler ki, ana çizgileriyle bunlar birbirine bağlı bir akarsu ağı olarak belirirler. Bütün bu akar suların kaynak yerleri yakınında dereler, derecikler uzanır. Bunlardan biri de daha köke doğru bir başlangıç yerine ulaşır ki, buraya toplak denir Burası sanki ırmağın kökünün ucudur Toraklarda birleşen su damarları bir dereciği yada deriyi doğurur. Bun birleşmesin den de çaylar, ırmaklar, büyük ırmaklar doğar. Böylece bu akarsular ana çizgileriyle ağıza doğru eğimli bir çukur içinde birleşmiş olurlar. Yer kabartılarınırı (dağların), yer çukurluklarının (ovaların) uzar ve kapma olayı, yarma vadilerin doğuşu ile ilgili olarak türlü türlü akarsu ağları doğmuştur. Yıldız biçimli uzanış, yaprak damarı biçiminde sıralanış, ısgara şeklinde diziliş bunların baslıcalarıdır,

Akarsu ağı kavramının tanımı toplam 17836 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler