Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
25 Mayıs 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Kober’in dağ doğuşu teorisi

Yer kabugunun, biçimlenmesini açıklamaya uğraşan önemli teorilerden biri olmuştur. Bunda yerkabuğunun, oynak yerlerle yani bu teoride be lirtilen Orogen’lerle, oturmuş, ya dayerleşik yerlerden yani Kratogen’lerden meydana geldiği ileri sürülmüştür. Bu düşünceye göre, daha ilk jeoloji çağlarında yerleşik yerler arasında, henüz iyice sertleş memiş olan oynak yerler bulunmuştur. Jeoloji çağları boyunca karalar geliştikçe, yani yerkabuğu sertleşmeye doğru gittikçe, yerleşik yerler bir birine yamanmıştır. Böylece çok eski jeoloji çağlarının küçük kara parçaları Kratogen’ler., ara yerlerdeki oynak yerlerin Orogen’lerin. yani jeosenkiinal lerin bunlara yamanması ve bunları birbirine bir leştirmesiyle zamanımızdaki büyük kara parçaları gelişmiştir. Böylece, yerleşik yerler, yeni yeni oynak yerler yolıyla birbirine kaynaşmış, lehimleşmiştir. Bu olaylar ençok Kaledonya, Varistik, Alp kıvrım dönemlerinde belirmiş ve artmıştır. Kober, oynak ve yerleşik bölgelerin hareketlerini de. ayrı ayrı belirtmek istemiştirOynak yerlerde hareketler yandan gelme olur, bundan kıvrılmalar , aşmalar doğar. Yerleşik yerlerde ise hareketler dikine olur, bundan kırılmalar , bükül meler , çökmeler, yükselme- ler doğar. Karaların kayrnası teorisi, Büzülme teorisi, Dipten akma teorisi, Inme-çıkma teorisi, Dağ oluşu teorileri, Izostazi bilgisi.

Kober’in dağ doğuşu teorisi kavramının tanımı toplam 3201 kez görüntülenmiştir.