Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
06 Ekim 2022 Perşembe

Alan Dersleri

Lisans eğitimi boyunca eğitimini alacağımız dersler aşağıda listelenmiştir. Bunlar içerisinde seçmeli dersler bulunmaktadır. Bir kısmı listeye dahil edilmemiştir.

Ders Adı
Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi
Türk Dili
Coğrafyaya Giriş
Jeomorfolojiye Giriş
Klimatolojiye Giriş
Ekonomik Coğrafyaya Giriş
Harita Bilgisi
Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II
Türk Dili 2
Jeomorfoloji Uygulaması
Jeomorfoloji
Klimatoloji Uygulaması
Klimatoloji
Hidrografya
Ekonomik Coğrafya
Matematik Coğrafya
Jeomorfoloji II
Klimatoloji II
Klimatoloji Uygulaması II
Beşeri Coğrafyaya Giriş
Türkiye'nin Turizm Coğrafyası
Hidrografya II
Doğal Kaynaklar
Türkiye'nin Jeomorfolojisi ve Hidrografyası
Enformatik
Jeomorfoloji III
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
Ulaşım Coğrafyası
Beşeri Coğrafya
Ekoloji ve Çevre Sorunları
Türkiye'nin İklim ve Bitki Coğrafyası
Toprak Coğrafyası ve Arazi Kullanımı
Bitki Coğrafyası
İngilizce (Yabancı Dil)
Türkiye'nin Jeopolitiği ve Siyasi Coğrafya
Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri 2
Coğrafya'da Araştırma Yöntemleri
Türk Dünyası Coğrafyası
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri 3
Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Metotları
Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası
Afetler Coğrafyası
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri 4
Seminer
Proje
Coğrafi Bilgi Sistemleri
AT Ülkeleri Coğrafyası
Öğretmenlik Mesleğine Giriş
Gelişim ve Öğrenme
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Özel Öğretim Yöntemleri
Okul Deneyimi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Sınıf Yönetimi
Özel Öğretim Yöntemleri 2
Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi
Rehberlik
Öğretmenlik Uygulaması