Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
30 Temmuz 2021 Cuma
Prof. Dr. Cemalettin Şahin

Cemalettin Şahin Tel:212 26 70
E-mail : cemsahin[at]gazi.edu.tr
[Web Sitesi]
Eğitim Bilgileri

Lisans: A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fiziki Coğrafya ve Jeoloji, 1969 1986
Yüksek Lisans: A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi , Fiziki Coğrafya, 1975 1989
Doktora: A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi , Fiziki Coğrafya, 1978

İş Tecrübesi

1973-1982 (Asistan) Fizikî Coğrafya A.Ü.D.T.C.F
1982-1985 (Yardımcı Doçent) Fizikî Coğrafya A.Ü.D.T.C.F
1985-1991 (Doçent) Fiziki Coğrafya A.Ü.D.T.C.F., G.E.F
1991- (Profesör) Fiziki Coğrafya G.Ü.G.E.F

Yayınlar

Kitaplar

1- Aladağ Çayı Havzası’nda Çevre Koşulları ve Bunlarla İlgili Bozulmuş Doğal Dengenin Yeniden Kurulmasına ilişkin Sorunları ve Çözüm Yolları (1990) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Dizisi Sayı:1, Ankara.
2- Türkiye Afetler Coğrafyası (1991), Gazi Üniversitesi Yayın No:172, Gazi Eğitim Fakültesi Yayın No:21, Ankara.
3- Iraklı Sığınmacılar ve Türkiye (1994), İçişleri Bakanlığı yay. Ankara
4- Coğrafyaya Giriş (1998), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Öğretmen Kitapları Serisi: 1.Ankara.
5- Türkiye Coğrafyası(Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitik) (1999), (Prof.Dr.Hayati Doğanay ile birlikte), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Öğretmen Kitapları Serisi:4,Ankara.
6-Ülkeler Coğrafyası (1999), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Öğretmen Kitapları Serisi:8 .Ankara.
7- Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar- Çözüm Önerileri) (2001), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
8- Doğal Afetler ve Türkiye (2002), (Öğr. Gör. Şengün SİPAHİOĞLU ile birlikte), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

Makaleler

1- Terme Çayı Havzasının Jeomorfolojisi (1975), TÜBİTAK V. Bilim Kongresi, Matematik-Fiziki ve Biyolojik Bilimler Araştırma Grubu Tebliğler kitabı, Sa.115-134, Ankara
2- II.Ulusal Kar Hidrolojisi Semineri (İlhan KAYAN ile birlikte) (1977). Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8,S.193-203, Ankara.
3-Göldağı ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi ve Yerkaymaları. (1977), Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı:8,S.121-136,Ankara.
4- Eldivan Dağı ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi (1978) TÜBİTAK Matematik-Fiziki ve biyolojik Bilimler Araştırma Grubu Proje No:197, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara,
5- Yarıntı Erozyonu-Çevre ve insan.(1982),TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı:175,S:40-43,Ankara
6- Biyoerozyon Açısından Akdeniz bölgesi Kıyı Araştırmaları Sonuçları ve Sorunları (Dieter Kelletat’dan Çeviri) (1984)
7- Aladağ Çayı Havzasında Jeomorfolojik Anabirimlerle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler (1984). TÜBİTAK Doğa Bilim Dergisi, Seri B, Cilt: 8, Sayı:2,S.185-196, Ankara.
8- Aşınım Yüzeylerinin Türkiye’de Tarım alanları Olarak Önemi (1985), Jeomorfoloji Derg.Sayı 13,Sa:17-41 Ankara.
9- Malatya’da Hava Kirliliği Etmenleri ve Kirliliğin boyutları (1985), TÜBİTAK Çevre Araştırmaları Grubu ulusal Çevre Simpozyumu Tebliğler Kitabı. Sayfa:194-208,Ankara. (Y.Karabulut ve M.Yücel ile)
10- Aladağ Çayı Havzasında Doğal Çevre koşulları ve Bunlarla ilgili olarak Bozulmuş Bulunan Doğal Dengenin Yeniden Kurulmasına ilişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları (1985) TÜBİTAK, Doğa Bilim Dergisi, Seri B,Cilt 9 Sayı 2, Sa.176-201,Ankara
11- Malatya’da Hava Kirliliğini Doğuran Nedenler ve Kirlilik Parametrelerinin Yıl içindeki Değerleri (1985). (Y.Karabulut ve M.Yücel’le birlikte). TÜBİTAK çevre Araştırmaları Grubu Çağ-73 nolu Proje Kesin raporu, Ankara.
12- İnsan ve Doğal Çevre (1986) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eğitim Önlisans Programı. Sosyal Bilgiler Kitabı 2, Ünite 19.Sa:156-168,Ankara
13- Türkie’nin Yer Yüzü Şekilleri (1986), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eğitim Önlisans Programı, Sosyal Bilgiler Kitabı 3,Ünite:22,Sa:1-10, Ankara.
14- Hava Kirliliği ve Hava kirliliğini Etkileyen Doğal Çevre Faktörleri (1987), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Araştırmaları Derg.Cilt:1, Sayı:1,Sa:25-47, Ankara.
15- Erozyon Toprak Erozyonu-Yarıntı(Gully)Erozyonu (1987). G.Ü.Gazi Eğitim Fak.Derg.,Cilt:3,Sayı:1,Sa.189-223.,Ankara.
16-Federal Almanya Üniversitelerinde Coğrafya (Dieter Kelletat’dan Çeviri) (1988).D.T.C.Fak.Coğrafya bölümü Dergisi Sayı:11.No.11.Sa:169-174, Ankara
17- Ekim 1988-Temmuz 1989 Periyodu Yağışları ve bunların Normallarıyle Karşılaştırması (1990).Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya araştırmaları Derg.Cilt:1, Sayı:2 ankara,
18- Ortaokullar için Milli Coğrafya Adlı Kitap Hakkında Düşünceler (1990).Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Derg.Sayı:324.Ankara.
19- Ankara’da Yanlış Yapılaşmanın Hava Kirliliğine Olumsuz Etkisi için Bir Örnek: Emniyet Genel Müdürlüğü Yeni Binası (1990).G.Ü.Gazi eğitim Fakül.Derg.Cilt.6.Sayı:1. Sayfa 183-188,Ankara.
20- Siyasi Coğrafya Açısından Iraklı Sığınmacılar (1997) Servet Karabağ ile birlikte), G.Ü.Gazi Eğitim Fak.Derg.Yeni dönem Sayı: 2,S.230-245. Ankara.
21- Türkiye’de Doğal Afetler ve Karayollarımız (1997) (Servet Karabağ ile birlikte G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi.Derg.Yeni Dönem Sayı.2,S:221-229,Ankara.
22- Sel-Su baskınları ve Türkiye’deki Durumu (1998) ( Servet Karabağ ile Birlikte), G.Ü. Gazi Eğitim Fak. Der.,Cilt:18, sayı:1,S.23-43.
23- Öğretmen Yetiştirme ile İlgili Görüşler (1998), Milli Eğitim Dergisi, Sayı:137, S:28, 29, Ankara.
24- Şahin, C. Hangrinnenerosion in der Türkei. Geographische Rundschau. April 1989, Deutschland