Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
30 Temmuz 2021 Cuma
Coğrafya Eğitimi

Coğrafya Eğitimi anabilim dalı 1982 yılında kurulmuş olup, öğrenim süresi 5 yıldır. Anabilim dalının amacı; çağdaş bilgilerle donatılmış coğrafya öğretmeni yetiştirmektir.

Anabilim dalında 1 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi görev yapmakta, toplam 227 öğrenci öğrenim görmektedir. Anabilim dalı öğretim elemanlarınca bir çok kitap yazılmış, çeşitli bilimsel dergilerde de makaleler yayımlanmıştır.

Anabilim dalında, alan dersleri yanında zorunlu eğitim ve kültür dersleri ile seçmeli fakat alan bilgisini destekleyen dersler de verilmektedir. Anabilim dalı teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik bilgilerin de verilebilmesi için çeşitli materyallerle donatılmış bir uygulama odasına sahiptir. Yine uygulamaya yönelik çalışmalar için her yıl birkaç kez günlük,en az bir kez de uzun süreli arazi çalışmaları düzenlenmektedir.

Anabilim dalında, üçüncü yıldan itibaren seminer çalışmaları, dördüncü yılda okul deneyimi, beşinci yılda ise öğretmenlik uygulaması yapılmaktadır.

Anabilim dalında öğrenci olabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı almış olmak ve bir ortaöğretim kurumundan mezun olma şartı aranmaktadır.

Anabilim dalından mezun olanlara "Coğrafya Öğretmeni" ünvanı verilir.

Coğrafya Öğretmenliği Bölümünü bitirenler resmi ya da özel okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.

Yönetim

Cemalettin Şahin Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Cemalettin ŞAHİN
Tel: +90 312 212 09 60/ 214
e-posta: cemsahin[at]gazi.edu.tr

Ülkü Ünaldı Ana Bilim Dalı Başkan Yrd.
Doç. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI
Tel: +90 312 212 09 60/ 215
e-posta: unaldi[at]gazi.edu.tr

İletişim

Telefon: (0312)212 09 60 FAX: (0312)222 84 83

Posta Adresi: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı P.K:06500 Teknikokullar/ANKARA

Elektronik posta: cografyaegt@gazi.edu.tr