Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
30 Temmuz 2021 Cuma
Doç. Dr. Ülkü Eser Ünaldı

Ülkü Eser Ünaldı

Tel: 0-312-212 09 60
E-mail: unaldi[at]gazi.edu.tr
[Web Sitesi]

Özgeçmiş

Adı Soyadı: Ülkü ESER ÜNALDI
Doğum Tarihi ve Yeri: 22 Ocak 1965 - Zile
Unvanı: Doç. Dr

Eğitim Bilgileri

Lisans: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 1985
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 1986
Doktora: İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 1991

İş Tecrübesi

Ar. Gör., Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 1988-1991.
Yar. Doç. Dr., Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 1991-2004.
Doç. Dr., Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 2004-.

Yayınlar

Kitaplar

1. Ünaldı, Eser, Ü., Eğirdir Gölü – Beyşehir Gölü arasındaki Alanda Bitki – İklim İlişkileri, Dumlupınar University, Environmental Protection And Management Research Center, 1. International Symposium On Protection of Natural Enviroment & Ehrami Karaçam (Pinus nigra Arnold. ssp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe var. Pyramidata (Acat) Yaltırık, 23 –25 th September, 918-928, Kütahya 1999.
2. Ünaldı, Eser, Ü., Liquidambar orientalis Mill (Anadolu Sığla Ağacı)’in Isparta Sütçüler Yakınındaki Yayılış Alanı Üzerine Bir İnceleme,G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl. 2, Sayı. 3,Sayfa. 194-204 , Kastamonu, Mart 1997.
3. Ünaldı, Eser, Ü., Hava Kirliliğinin Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkisi,G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl. 4, Sayı.5, Sayfa.171-174, Kastamonu, Mart 1998.
4. Ünaldı, Eser, Ü., Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Bölümünün Buharlaşma, Nemlilik Ve Yağış Koşulları, G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl. 4, Sayı. 6, Sayfa.115-146, Kastamonu, Ekim 1998.
5. Ünaldı, Eser, Ü., Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Bölümünün Sıcaklık (Termik) Özellikleri, G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.7, No.1, Sayfa. 19-30, Kastamonu, Mart 1999.
6. Ünaldı, Eser, Ü., Orta Fırat Bölümü’nün Sıcaklık (Termik) Özellikleri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 19, Sayı. 1, Sayfa. 69-81, 1999, Ankara.
7. Ünaldı, Eser, Ü., Güneydoğu Anadolu Bölgesi Orta Fırat Bölümü’nün Buharlaşma, Nemlilik Ve Yağış Koşulları, G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 7, No. 2, Sayfa. 153-184, Kastamonu, Ekim 1999.
8. Ünaldı, Eser, Ü., Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Rüzgar Özellikleri, G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 7, No. 2, Sayfa. 143-152 , Kastamonu, Ekim 1999.
9. Ünaldı, Eser, Ü., Eğirdir Gölü Doğusunda Bitki Topluluklarının Dağılışı, G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 8, No. 2, Sayfa. 197-204, Kastamonu, Ekim 2000.
10. Ünaldı, Eser, Ü., Hasan Dağı’nın Bitki Coğrafyası Üzerine Bir Araştırma, G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 9, No. 2, Sayfa. 521-548, Kastamonu, Ekim 2001.
11. Ünaldı, Eser, Ü., Adıgüzel, N., Melikgazi (Pınarbaşı – Kayseri) Civarında Yayılış Gösteren Sarıçam (Pinus silvestris L.) lar Üzerine Bir Araştırma, G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt. 10, No. 1, Sayfa. 205-222, Kastamonu, Mart 2002.
12. Ünaldı, Eser, Ü., Buğday Verimi İle Yağış Miktarı ve Rejimi Arasındaki İlişkiler: Konya İli Örneği, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 14, ISSN 1303-8125, Haziran 2002, Konya.
13. Bolkar Dağlarının Ereğli-Mersin Arasındaki Bölümünde Bitki Örtüsünün Yayılışını Etkileyen Topografik Faktörler, Ekoloji Çevre Dergisinde Basılacak.
14. Ünaldı, Eser, Ü., Endemik Bir Karaçam Türü Ebe Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. şeneria)’nın Domaniç (Kütahya) Civarındaki Yayılış Alanının Özellikleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde Basılacak.
15. Ünaldı, Eser, Ü., Ünaldı, Eser, Ü., Enerji Ormancılığı (Yeşil Kömür) ve Türkiye, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 13, Sayı. 2, Temmuz 2003, Elazığ.
16. Ünaldı, Eser, Ü., Nesli Tehlikedeki Ağaç: Ehrami Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana var. pyramidata), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 14, Sayı. 1, s. 67-80, 2004, Elazığ
17. Ünaldı, Eser, Ü., Göl, F., Coğrafya Dersinde Pekiştireç Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi, XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 15-18 Ekim 2003, Antalya.
18. Ünaldı, Eser, Ü., Erciyes Dağı’nın Fiziki Coğrafyası 2. Baskı, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2003.