Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
30 Temmuz 2021 Cuma
Yrd. Doç. Dr. Ersin Güngördü

Ersin Güngördü Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanları Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Teknik Okullar 06500 Ankara
Tel:(+90)-312-202 83 56
Faks: 0(312) 222 84 83
E-mail: gungordu@gazi.edu.tr
[Web Sitesi]

Özgeçmiş

Adı Soyadı: Ersin GÜNGÖRDÜ
Doğum Yeri-Yılı: Mutki-1945
Yabancı Dili: İngilizce

Eğitim Bilgileri

1965-1969: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Diploma
1983-1986: G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. Diploma
1987-1989: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Programı. Diploma

Mesleki Faaliyetler

1969-1975 : MEB Hatay Kız İlk Öğretmen Okulu 1975-1976 : Van Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü
1976-1977 : Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü, Şube Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlüğü.
1977-1978 : Gazi Eğitim Enstitüsü, Müdür Baş Yardımcısı.
1978-1980 : Gazi Lisesi, Coğrafya Öğretmenliği.
1980-1981 : MEB, Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı. 1981-1982 : MEB Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi.
1982-1983 : Ankara Yabancı Diller ve Meslek Yüksek Okulu.
1983-: Gazi Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı,

Yayınlar

Kitaplar

1- Coğrafya'da Veri Toplama ve Değerlendirme Metodu.Ankara, 1997, 4. Basım, İdeal Copy Matbaası. Cemal Gürsel Cad. No:43/20.
2- Türkiye'nin Turizm Coğrafyası, (Doğal ve Tarihi Coğrafya Açısından) Ankara, 1997, 4. Basım, İdeal Copy Matbaası. Cemal Gürsel Cad. No:43/20.
3- Liselerde Coğrafya Dersi Öğretimi. Ankara, 2001, 1. Basım, Yayın No:315. Nobel Yayın Dağıtım. Adakale sokak No: 1 G/2, Kızılay.
4- İlköğretim'de Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara, 2001, 3. Basım, Yayın No: 316. Nobel Yayın Dağıtım. Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
5- Eğitim Fakülteleri İçin Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Ankara 2001, 3. Basım, Yayın No: 325. Nobel Yayın Dağıtım. Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
6- Eğitim Fakülteleri İçin Coğrafya'da Öğretim Yöntemleri. Ankara 2002, 5. Basım, Yayın No: 326. Nobel Yayın Dağıtım. Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
7- Türkiye'nin Coğrafyası Ankara 2003, Asil Yayın Dağıtım Fevzi Çakmak 1. Sokak No:22/A Kızılay
8. ( Siyasi- Fiziki-Beşeri ve Ekonomik yönü ile ) Devletler Coğrafyası (Eğitim Fakülteleri İçin ) Ankara , 2006 , I. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi , Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
9. Eğitim Fakülteleri için Coğrafyada Öğretim Yöntemleri ve Çağdaş Öğretim Yaklaşımları. İlkeler ve Uygulamalar, Ankara , 2006, II. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi , Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
10. Türkiye'nin Coğrafyası , Ankara, 2006, Genişletilmiş II. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi , Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
11. Eğitim Fakülteleri için Türkiye'nin Beşeri ( Nüfus- Yerleşme ) ve Ekonomik Coğrafyası, Ankara, 2006, Genişletilmiş IV: Baskı, Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi , Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
12. Türkiye'nin Turizm Coğrafyası, Ankara , 2007, Genişletilmiş VI. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi , Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.

Makaleler

1- "Hatay'da Yerleşme; Nüfus-Ziraat İlişkileri". Ankara 1988, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı:l, s.219-236.
2- "lrak'da Siyasi Coğrafya ve Türkler''. Ankara 1992, Kerkük (Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayın Organı).
3- "GAP'tan Beklenenler". Ankara 1992, Kamı Çalışanları Aylık Mesleki Yorum Dergisi Yıl:2, Sayı: 18
4- "Kırşehir'in İklim Özellikleri". Ankara 1992. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:4, s:261-295.
5-" Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Sorunları". Ankara 1995, İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği Yayınları, s. 179-183. T.E.D. XIII. Öğretim toplantısı, 25-26 Mayıs 1995
6- "Coğrafi Şartların İnsan Sağlığına Etkisi". Ankara 1998, Medinews Haftalık Dergi, Sayı:21 s.10.
7- Türkiye'de Nüfus Hareketleri ve Şehirleşme. Kastamonu 2002, Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt:10, s:409-414
8- Öğretimde Görsellik ve Görsel Araçlarda Bulunması Gereken Özellikler. Milli Eğitim Eğitim Kültür Sanat Dergisi, Kış 2003 Sayı:157 s. 70-74
9- "Coğrafya Konularının öğretiminde izlenen Yollar" Ankara 2002. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı 9-12 Temmuz 2002 Gazi Üniversitesi/Ankara (Bildiriler/Gazi Kitabevi sayfa 218-227, Mayıs -2003)
10- "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Ünitelerinde Sunulan Görsel Materyallerin Doğruluk İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi " Eylül 2003, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Klavuzu Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara s. 317-323
11- "Türkiye'nin Nüfus Projeksiyonları ve Nüfus Politikaları" Ekim 2003, Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt:11, No:2 s:481-486
12- "Prospectıve Geography Teachers’ Internet Access Facılıtıes And Theır Internet Usage" *Assoc. Professor. Dr. Ülkü Eser Ünaldı Gazi University, Faculty of Education, Department of Geography, ** Assis. Professor. Dr. Hilmi Demirkaya Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Department of Primary Education, *** Assis. Dr. Esin Özcan Gazi University, Faculty of Education, Department of Geography, **** Assistant Professor. Dr. Ersin GÜNGÖRDÜ Gazi University, Faculty of Education, Department of Geography, ****Fatih AYDIN Ph.D. Students for Institute of Educational Science at Gazi University IV. Uluslararası Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi 22-24 Haziran 2007 Stara Zagora-Bulgaristan