Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
18 Haziran 2021 Cuma
Yrd. Doç. Dr. Servet Karabağ

Servet Karabağ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 06500 Beşevler/ANKARA.
Tel:0-312-212 64 70/ 3858
E-mail: skarabag[at]gazi.edu.tr, skarabag[at]yahoo.com
[Web Sitesi]

Özgeçmiş

Adı Soyadı: Servet KARABAĞ
Doğum Tarihi: 11.04.1968
Milliyeti: T.C.
Medeni Durumu: Evli
Eğitimi: Doktora
Yabancı Dil: İngilizce
Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler: Türk Coğrafya Kurumu
Diğer Beceriler: Çeşitli bilgisayar programlarını kullanabilme.
Şu anki görevi: Yrd. Doç. Dr. (Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fak.)
Bu işyerindeki çalışma süresi: 16 yıl
Temel Nitelikler: (Faaliyetle ilgili olanlar)
Coğrafya öğretimi konularında, coğrafya eğitiminde temel sorular ve kavramlar ile coğrafya öğretmenlerinin temel nitelikleri ile ilgili yayınları ve hizmetiçi kurslarda görevi var.

Mesleki Deneyim

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 1990-1999.
Yardımcı Doçent Doktor, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 1997-

Yayınlar

Makaleler

1. Şahin, C.- Karabağ, S., 1994, "Türkiye’de Doğal Afetler ve Kara Yollarımız", G.Ü. Gazi Eğt. Fak. Der. Yeni Dönem, Sayı 2, s. 221-229, Ankara.
2. Şahin, C.- Karabağ, S., 1994, "Siyasi Coğrafya Açısından Iraklı Sığınmacılar Olayı", G.Ü. Gazi Eğt. Fak. Der. Yeni Dönem, Sayı 2, s. 230-245, Ankara.
3. Karabağ, S., 1997, "Coğrafi Çalışmalara Veri Oluşturan Kurumlardan Devlet Su İşleri (DSİ)", G.Ü Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, s. 71-77, Ankara.
4. Şahin, C.- Karabağ, S., 1998, "Sel-Su Baskını ve Türkiye’deki Durumu", G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s. 23-43, Ankara.
5. Karabağ, S., 1998, "Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkilerin Siyasi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi", Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Dergisi, Sayı 421, Ankara.
6. Karabağ, S., 1998, "Enerji Kaynaklarının Çıkarımı, Taşınımı, Üretimi ve Kullanılması İle Meydana Gelen Çevre Sorunları", Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Dergisi, Sayı 428, Ankara.
7. Karabağ, S., 1998, "Sınır Ticareti ve Iğdır Örneği", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s.5-22, Ankara.
8. Karabağ, S., 1998, "Coğrafya Öğretiminde Anahtar Sorular ve Kavramlar", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, s.25-41, Ankara.
9. Karabağ, S., 2002, "Küreselleşme Ulus-Devlete Karşı mı?", Jeopolitik Dergisi, Kış 2002, Yıl 1, Sayı 1, İstanbul.
10. Karabağ, S.-Hacisalihoğlu, İ.Y., 2002, "Küreselleşme ve Ulus-Devlet Gerçeği", ODTÜ Uluslar arası İlişkiler Konferansı Bildiriler Kitabı, 3-5 Temmuz 2002, Çantay Yayınevi, İstanbul.
11. Karabağ, S., 2003, "Coğrafya Öğretmenlerinin Mesleki Nitelikleri", Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, Bildiriler Kitabı, Gazi Kitapevi, Ankara.
12. Karabağ, S., 2004, "Yirmi birinci Yüzyılda Türkiye’nin Yeni Jeopolitiği", Türkiye ve Dünya (Ed. E. Yazıcı), İlke-Emek yayınları, Ankara
13. Karabağ, S., 2005, "Türkiye’nin Ulaşım Potansiyeli ve Bölgesel Değeri", Jeopolitik Dergisi, Yıl 4, Sayı 19, İstanbul.
14. Karabağ, S.-Şahin, S., 2005, "An ecaluation of geography and geography education in Turkey", Changing Horizons in Geography Education, (Edited by K. Donert-P.Charzynski, Geography in European higher education, Herodot network publishing.
14. Karabağ, S., 2005, "Sınır Ticaretinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri", Ulusal Coğrafya Kongresi 2005, Bildiri Kitabı, İ.Ü. Edebiyat Fak. Coğrafya Böl. Ve Türk Coğrafya Kurumu yayınları, İstanbul.
15. Karabağ, S., 2006, "Türk Jeopolitik Bölgesinde Uluslararası Çatışma Alanları", Türk Yurdu Dergisi, Cilt 26, Sayı 222, Ankara.

Kitaplar

1. Karabağ, S., (Proje Yürütücüsü ve Editör), 2000, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Açısından Domaniç İlçesi, Bizim Büro Matbaası, Ankara.
2. Karabağ, S., 2001, Sosyal Bilgiler Programlarında Coğrafya Konularını İçeriği, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Kitabında Bölüm, Sosyal Bilgiler, (Ed. L. Küçükahmet ve C. Şahin), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
3. Karabağ, S., 2002, Mekânın Siyasallaşması, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
4. Karabağ, S.-Şahin, S., 2003, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
5. Karabağ, S., (Yayına Hazırlayan), 2003, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı Bildiriler Kitabı, 09-12 Temmuz 2002, Gazi Kitapevi, Ankara.