Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
30 Temmuz 2021 Cuma
Yrd. Doç. Dr. Salih Şahin

Salih Şahin

Tel: +90 312 212 09 60/ 222
E-posta: ssahin[at]gazi.edu.tr
[Web Sitesi]

Özgeçmiş

29.04.1968'de İskilip'te Doğdu. İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Karaören Ortaokulu ve Çorum Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1985 yılında A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü'ne kaydoldu. 1989'da mezun oldu ve 1990 yılında aynı bölümde 6 ay süreyle araştırma görevliliği yaptı. 1991'de Beypazarı Ortaokulu'nda 5 aylık öğretmenlik görevinden sonra, 1991 yılında G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı.1993'de "Kızılırmak üzerindeki İbik Boğazı'nın (Osmancık Güneyi) Fiziki Coğrafyası" isimli master ve 1998'de "Bartın İlinin Beşeri Coğrafyası isimli doktora tezlerini tamamladı. 1999-2000 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi'nde öğretmen asteğmen olarak askerlik görevini yaptı. Halen G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda Yrd. Doç. Dr. olarak görevine devam etmekte ve Beşeri ve Ekonomik Coğrafya konularında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mesleki Deneyim

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 1990-1999.
Yardımcı Doçent Doktor, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 1997-

Yayınlar

Kitaplar

Şahin, S., 2004, Coğrafya Internet Rehberi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
Şahin, S.-Karabağ, S., 2006, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gazi Kitabevi, Ankara.

Makaleler

Şahin, S., 1998, Osmancık'ın (Çorum) Kuruluş ve Gelişmesini Etkileyen Faktörler, Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 5, s: -170, Kastamonu.
Şahin, S., 2000, Devlet İstatistik Enstitüsünün Coğrafya Araştırmalarındaki Yeri, Gazi Eğitim Fak. Derg. Cilt: 20, sayı: 2, s: 1-11, Ankara.
Şahin, S., 2001, Türkiye'de Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı ve Mısır Üretimi, Gazi Eğitim Fak. Derg. Cilt: 21, sayı: 1, s: 73-90, Ankara.
Şahin, S., 2001, Türkiye'de Tuğla Kiremit Sanayinin Genel Görünümü ve Çorum İli Örneği, Gazi Eğitim Fak. Derg.Cilt:21, sayı: 1, s: 73-90,Ankara.
Şahin, S., 2002, Tosya-Osmancık ve Kargı İlçelerinde Çeltik Ziraatı, Gazi Eğitim Fak. Derg. Cilt: 22, sayı: 3, s: 19-35, Ankara.
Şahin, S.,- Karabağ, S., 2006, Avrupalı Türklerin Jeopolitiği, TÜRK YURDU, Cilt: 26, Sayı: 224, Nisan 2006, Ankara.