Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
17 Nisan 2021 Cumartesi
Ulaşım Coğrafyası

Konusu:
Ulaşımın tanımı ve önemi, ulaştırmanın fonksiyonları, ulaştırma sistemleri, ulaştırma ile fiziki koşulların ilişkileri. Türkiye'de ulaşım, şehirlerde ulaşım, ulaşım-tarım alanları ilişkisi, ulaşım-sanayi ilişkisi, ulaşımda finansmanın önemi.

Amacı:
Ulaşım faaliyetlerinin coğrafya içindeki yerini kavratmak, ulaşım sektörlerinin neler olduğunu, bunların dünya üzerinde nasıl bir dağılış gösterdiğini ve bu duruma etki eden faktörleri öğretmek.