Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
26 Mayıs 2022 Perşembe
Isparta

İsminin Anlamı

Güller ve göller diyârı, halısı ile meşhur bir ilimiz.Isparta Akdeniz bölgesinin Antalya bölümünde ve Göller yöresinde Burdur,Afyonkarahisar,Konya,Antalya, Beyşehir ve Burdur gölleri arasında yer alan şirin bir ildir. 30°01’ ve 31°33’ doğu boylamları ile 37°18’ ve 38°30’ kuzey enlemleri arasında kalır.Isparta’ya Türkiye’nin halı tezgahı ve gül bahçesi denir.Trafik numarası 32’dir.

Hititler bölgeye “bereket” mânâsına gelen“Baris” ismini vermişler.Romalılar “Psidia” ismi verilen bu bölgeye hâkim olunca, “Baris” ismi yerine, kendi dillerine uygun olan “Sbarita” dediler. Şehir Türkler tarafından fethedilince buraya “İsbarita” dediler.Zamanla bu kelime halk dilinde “Isparta” olarak yerleşti.Osmanlı devrinde Isparta sancağına Hamidâbâd, sancak merkezine ise Isparta denmiştir.