Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
22 Mayıs 2024 Çarşamba
Batman

Tarihi

Batman'ın bilinen tarihi milattan önce beşinci asırda yaşayan Medlerle başlamaktadır. Bölgeye yerleşen Medler, Buraya Ela Khan ismini vererek uzun süre bağımsız olarak yaşadılar. Önce Büyük İskender'in istilasına uğrayan bölge, daha sonra sırasıyla Selepkoslar, Partlar, Romalılar, Sasaniler ve Bizans'ın hakimiyeti altında kaldı. 650'den sonra İslam mücahitleri bölgede görünmeye başladı. 1071 Malazgirt Zaferine kadar İslam orduları ile Bizans arasında el değiştiren bölge, bu zaferden sonra Türk hakimiyeti altına girdi. Artukluların merkezi olan bölge daha sonra Moğol,İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevilerin eline geçti. Bilahare Yavuz Sultan Selim Han, Safevileri yenerek Batman havalisini Osmanlı topraklarına kattı.

1515'te Dördüncü Murad Han, Bağdat seferi sırasında büyük yararlılık gösteren Turhanoğlu Mahmud Paşaya bölgeyi timar olarak verdi.

İstiklal savaşı sırasında işgale uğramayan bölgede, 1950'den sonra petrolün çıkarılıp değerlendirilmesi ile büyük bir gelişme sağlandı ve Batman 1957'de ilçe merkezi oldu. 16.5.1990 tarihine kadar Siirt iline bağlı bir ilçe olarak kalan Batman, bu tarihten sonra il merkezi haline getirildi.