Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
26 Temmuz 2021 Pazartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dönem

Yerkabuğunun gelişmesi sırasında bir bölüğün tabakalar sırasının, serisinin. oluşması için geçen zaman. Jeolojide dönem, epok terimini karşılar. Dönem, devirin bir bölümüdür. Sözgelişi İkinci Çağın Kretase devrinin iki dönemi vardır Aşağı kretase, yukarı kretase. Çağ, Devir, Süre, Jeoloji devirleri çizelgesi.

Dönem kavramının tanımı toplam 3521 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler