Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
19 Nisan 2024 Cuma

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dönemlilik teorisi

Yer’in gelişmesinin devirli olarak geçmiş bulunduğunu ileri süren jeoloji görüşü. Yerin geçmişinde ağır ağır giden gelişme devirleri demek olan evrim Evolution. ile jeolojik güçlerin ve olayların daha canlı bir duruma gelmiş bulunduğu canlı devirler demek olan devrim Revolu tion. birbiri ardından gelmiştir. Bu görüşte ağır ağır gelişme devreleri evolusyon. aktüalizmi karşılar, canlılık devreleri revolus yon. ise çok hafiflemiş bir durumda Kataklizm düşüncesini kar şılar. Karaların kayması teorisi, İnme-çıkma teorisi, Dağ oluşması teorileri, Dağ doğuşu teorisi.

Dönemlilik teorisi kavramının tanımı toplam 3689 kez görüntülenmiştir.