Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Nisan 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Batı Ülkeleri

Ortaçağdan beri geniş anlamıyla, kültür durumu göz önüne alınarak Avrupa için kullanılan bir deyin Batı Ülkeleri kültürü, bir yandan Doğu Ülkeleri ve Doğu Avrupa’dan, öte yandan Yeni Dünya adiyle de anılan Amerika’dan türlü yönlerden az ya da çok ayrı bir durum göstermiştir. Temelini bu kültür gelişmesinden alan Batı Ülkelerinin esas kaynağını Eskiçağ ve Hrıstıyanlık kültürü ile Kuzey Ülkeleri soylarının göçleri teşkil etmiştir.

Batı Ülkeleri kavramının tanımı toplam 9983 kez görüntülenmiştir.