Coğrafya
 

Şırnak

Nüfus ve Sosyal Hayat

1990 sayımına göre toplam nüfûsu 262.006 olup, 125.264’ü ilçe merkezinde, 136.742’si köylerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 7172 km2 olup, nüfus yoğunluğu 37’dir.

Örf ve adetleri: Şırnak bölgesinden târih boyunca çeşitli milletler ve kültürler gelip geçmiştir. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra buraya hâkim olan Artuklular, göçebe Türkleri yerleştirerek, bu bölgeyi Türkleştirmişlerdir. Diğer kültür ve milletlerin izleri kaybolmuş ve Türk İslâm kültürüyle bölge yoğrulmuştur. Türk aşiretlerinin örf ve âdetleriyle töreleri birçok yerde hâlen devam etmektedir.

Mahallî kıyâfet: Kadın giyiminde gençlerde peçe, yaşlılarda çarşaf, parlak renkli ipekli entariler, dağ köylerindeyse beyaz renkli elbiseler giyilir. Entariler yandan yırtmaçlıdır. Bu yırtmaçlar bele tutturulan ön kısmının önlük veya peştemal gibi kullanılmasına imkân verir. Bâzı yerlerde beli ince, eteği bol büzgülü fistan, bunun üzerine pul işlemeli yelek ve bol şalvar, ayaklara renkli yün çorap, çarık, iskarpin ve lastik ayakkabı giyilir.

Mahallî erkek kıyâfeti şal-şepiktir. Tiftikten dokunmuş bol pantolonla kol ağızları yırtmaçlı yakasız ceket giyerler.