Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
22 Haziran 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Yerleşme

İnsanın çalıştığı ve barındığı yeri İçine alan yöre. Yerleşmenin türlü genişlikte anlamlan vardır
1.En geniş anlamıyla yerleşme, insanların oturduğu, faydalandığı bölgedir.
2.Daha dar anlamıyla yerleşme, oturulan yerlerle bunların hemen çevresindeki topraklardır.
3.En dar anlamı İle yerleşme, içinde oturulan yerler (çardak, çadır, kulübe, ev, büyük evler) dir.
Ana çizgileriyle yerleşme, ya kır yerleşmesi ya da şehir yerleşmesi biçeninde olur. Yerleşmeler çek çeşitli yönlerden göz önüne alınabilir
1.Tek katlı, iki katlı, çok katlı yerleşmeler.
2.Yalnız oturulan, hem oturulup hem iş ve çalışma yeri olan yerleşmeler.
3.Çiftlik, el sanalları, endüstri, orman İşletmesi, avcılık ve başka ekonomik yerleşmeler.
4.Ulaştırma bakımından yol, boyun, demiryolu, gemicilik, havacılık yerleşmeleri.
5.Alışveriş, yönetim, öğretim, bakım yerleri gibi yerleşmeler.
6.Araştırma, eğlenme, turistik yerlerdeki yerleşmeler.
7.Yeyüzü biçimlerine uyma bakımından dağ, vadi, ova yerleşme'eri.
8.Sularla ilgisi bakımından dere, ırmak, kaynak başı, gol kıyısı, deniz kıyısı, vaha, kurak bölge yerleşmeleri.
9.Bitki örtüsü ile ilgisi bakımındanorman, bozkır, çöl yerleşmeleri gibi.
En yüksekteki yerleşmeler 5300 metreye tırmanmıştı (Güney Amerikada And Dağlarında, Bolivya'da). Yerleşmeler ya sık olur, ya da birbirinden uzak ve avrıksı bulunur,

Yerleşme kavramının tanımı toplam 41180 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler