Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
23 Nisan 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Ekvatoral bitki topluluğu

Yağışın tutarına göre ekvator çevresinin çeşitli bitki topluluğu. Yağmurların yeter derecede yağması, nemliliğin çokluğu ile birlikte sıcaklık, ışık alma durumunun da elverişli olması burada sonderece gür bitki örtüsünün, zengin bir bitki topluluğunun belirmesine yol açmıştır. Yeryüzünün balta girmemiş ormanları burada yer tutmuştur. Çok çeşitli bitkilerle birlikte, zengin ve sık bir orman-altı, ağaçları birbirine bağlıyan liyanlar , üst bitkenler burada olanca gürlüğü ile yetişmiş, üremiş, serpilmiştir.

Ekvatoral bitki topluluğu kavramının tanımı toplam 3940 kez görüntülenmiştir.