Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
22 Mayıs 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Deprem dalgalanması

Hava durgun iken bile ansızın beliren büyük, korkunç deniz dalga- ları. Bunlar deniz depremlerinden ileri gelir. Bunun için buna deprem dalgalaması denilmiştir. Japonya kıyılarında sık sık yıkıcı etkilerini gösteren bu türlü dalgalara orada Tsunami adı verilmiştir. Halk arasında bu türlü dalgalar gelgit ile karıştırılırsa da bununla ilgisi yoktur. Denizin dibinde bir yerinden oynama , bu arada da bir kırılma olması, böylece bir kırık doğması sırasında burada deprem olur. Böyle bir yerin tam üstünde, yani denizin yüzünde, birdenbire sırt ve çukurlar belirmiştir. Sanki deniz yarılmıştır. Bu sıra da yerçekimi etkisini gösterir, bu güç, yüzeyi düz bir duruma getirmeğe çalışır. Düz bir yüzeye doğru inme ile ilgili olarak, suyu denk bir durumdan daha ileri gönderir, böylece gidip gelen bir dalga belirir. Deprem ortasından uzaklaştıkça bu dalgalar küçülür. Deprem dalgalamasından doğan dalgalar, yakındaki kıyılarda, hele körfezlerde yıkıcı etki yaparlar 15 Haziran 1896 da Japonya’nın Sanniku bölgesini su altında bırakan bir Tsunami dalgası, 27.000 kişinin ölümüne, 10.000 evin yıkılmasına sebep olmuştur. Bu deprem dalgalamasını doğuran deniz depreminin ortası, kıyıdan 200 km. uzakta idi. Kıyıda yıkıcı etki yapan deprem dalgalaması, deprem sezildikten bir saat sonra buraya ulaşmıştır. Burada Ryori’de dalgalar 30 metre yükselmiş, 7- 34 dakika ara ile 6 büyük dalga Miyako şehrini silip süpürmiiştür. Dep. rem.

Deprem dalgalanması kavramının tanımı toplam 3693 kez görüntülenmiştir.