Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
13 Nisan 2021 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

delta

Denize veya göle ulaşan akarsulardan bazılarının ağzında oluşan alüvyon birikintisi. En basitleri üçgen biçimindedir. Bu biçim, Yunan alfabesindeki delta harfine benzediğinden bu ad verilmiştir.

delta kavramının tanımı toplam 6937 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler