Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
19 Nisan 2024 Cuma

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

delta

Denize veya göle ulaşan akarsulardan bazılarının ağzında oluşan alüvyon birikintisi. En basitleri üçgen biçimindedir. Bu biçim, Yunan alfabesindeki delta harfine benzediğinden bu ad verilmiştir.

delta kavramının tanımı toplam 7645 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler