Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Nisan 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Delta

Bir akarsuyun, durgun bir suya ulaştığı yerde sürüklediği lığları bulunduğu yere çökertmesiyle ileri doğru büyümüş düzlük yer. Delta kelimesi, Yunanca delta. harfinden alınarak yayılmış bir addır. Her ne kadar böyle üçgen biçiminde deltalar varsa da Yeşilırmak, Kızılırmak deltaları gibi., tırtıklı, ok biçimli, derhitoplu olanları da çoktur. Delta, deniz ve göl kıyısında gelişir. Bunlar ova biçimindedir. Bir kıyıda deltanın gelişebilmesi için orada bir takım şartların bulunması gerekir Irmağın büyük olması, çok kil, kumtaşınması, denizin orada derin olmaması, o denizde gelgit olayı nın güçlü olmaması, kıyı boyunda büyük akıntıların çok olmaması gibi. Deltalar, böyüme çağında iseler denize doğru çabuk ilerlerler. Sözgelişi, Italya’da Po ırmağının kimi kolları yılda 136 metre ilerler. Kıyılar. Akarsuların taşıdıkları alünyonları denize ya da göle döküldükleri kıyı şeridinde biriktirmesi ile ortaya çıkan genellikile üçgen şeklinde alüvyal ova. Akarsuların denize ulaştıkları yerlerde taşıdıkları maddeleri biriktirmesiyle oluşan üçgen biçimli alüvyal ovalardır. Deltalar, taban seviyesi ovalarının bir çeşididir. Onlardan ayrılan yönü biriktirmenin deniz içinde olmasıdır. Bu nedenle deltanın oluşabilmesi için;

Delta kavramının tanımı toplam 41319 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler