Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
28 Mayıs 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Coğrafya

Bütün çeşitlilikleriyle yeryüzüne bağlı olayları tanıtan, bunları açıklayan bilim. Coğrafyanın içinde şu belli başlı konular yer tutar Yer yuvarlağını bir bütün olarak tanımak, yeryüzü biçimlerini, havaküreyi, suküreyi, bitkileri, hayvanları, insan ve eserlerini araştırmak, göstermek. Başka bilimlerin çerçevesi içine giren bu konuları coğrafya, kendi araştırma ve gösterme yollarına dayanarak, onları coğrafyalaştırır. Coğrafyanın dayandığı bu yollar arasında dağılış, ilgi, açıklama prensipleriyle gözlem, betim, kıyaslama, çizme yolları başta gelir. Coğrafya, bir yerde bulunabilecek çeşitli olayların, o yerle nasıl bir bağdaşma, uyma içinde bulunduğunu araştırır. Coğrafya, içinde insandan söz eden bilgilerin çok yer tuttu bir doğa bilim olarak gözönüne alınır Başka bilimlerle ilgisi de gözönüne alınarak coğrafyanın, doğal bilimlerle manevi bilimler arasında yer tuttuğu, bunları birbirine bağladığı üzerinde durulur. Coğrafya, bir çok bilimlerden ayrı olarak, yeryüzünün olaylarını toplu şekilde, bir bütün olarak kavramağa çalışır. Çok çeşitli konuları içinde toplayan coğrafyanın iki ana bölümü vardır. Biri, türlü olayların yeryüzünde ayrı ayrı incelendiği “genel cöğrafya, öteki ise, bütün bu olayları yeryüzünün bir bölümünde bir bir inceleyen “yerel cağrafya’dır Bu çeşitli ve zengin konularıyla coğrafya, birçok bilimlerden faydalanır. Birçok bilimler de cağrafyasız olmaz.

Coğrafya kavramının tanımı toplam 6684 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler