Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
19 Haziran 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Bitki coğrafyası

Yeryüzünün bitki örtüsünü, bu örtünün çevre ile ilgisini inceleyen bilim. Bu bilim, bitki bilimi (Botanik) ile coğrafya arasın da yer tutmakla beraber, coğrafyanın araştırma yollarına uyması derecesinde onun bir kolu durumunda bulunur. Bitki coğrafyasının ödevi iklim, toprak ve başka canlılarla doğruca ilgisi bulunan, çok çeşitlilik gösteren bitkilerin yaşayışını incelemek, çok sayıdaki tek tek olayların ortak sebeplerini arayıp bunları toplu olarak göz önüne almaktadır. Bitki coğrafyası geniş bir bilim koludur Bu bilimin bir çok dalları vardır.Bunlardan biri floristik bitki coğrafyasıdır. Bunda bir bölgede yetişen bitki türleri, bunların yayılış yerleri incelenir. Yerli bitkilerle ora ya sonradan gelme yabancı bitkiler ayırt edilmeye çalışılır. Bu dallardan ikincisi ekolojik bitki coğrafyası Bunda bitkinin iklim, toprak, yeryüzü şekilleri, başka canlılarla ilgisi araştırılır. Bu dallardan bir başka s da bitki örtüsü, bitki topluluk ları incelenir.

Bitki coğrafyası kavramının tanımı toplam 8929 kez görüntülenmiştir.