Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
12 Temmuz 2024 Cuma

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Yar gündönümü

Yer yuvarlağının güneş etrafında dolaşması düşünüldüğünde, gök ekvatoru ile tutulma çemberinden uzaklaşmaya başlar. Günler böylece, geçtikçe yer yuvarlağı güne şe kuzey yarısının gittikçe artan bir bölümünü, güney yansının ise gittikçe azalan bir bölümünü gösterir. 21 Mart'tan 22 Haziran'a kadar kuzey yarımküresinde günler gittikçe uzar, güney yarımküresinde kısalır. 22 Haziran'da güneş, çevren (ufuk) üstünde en yüce bir noktada bulunur. Bununla ilgili olarak bu zamanda kuzey yarımküresi daha çok ısınır. Güneş, bu durumda iken kuzey yarımküresi en çok aydınlanmış olur. Bundan sonra güneş uzaklaşır gibi görünür. Buna göre 22 Haziran bir dönüm noktasıdır ki, buna dilimizde yat gündönümü denir.

Yar gündönümü kavramının tanımı toplam 3830 kez görüntülenmiştir.