Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
25 Mayıs 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dev şehir

Nüfusu milyonu geçen şehir. Büyük şehirlerin son derece bir hızla kısa zamanda büyümeleri yüzünden, nüfusu çok olan bu türlü şehirler arasında en büyükleri olarak dev şehirleri ayırdetmek gerekmiştir. Bunlar dünya ölçüsünde büyük şehirlerdir. Ikinci Dünya Savaşından sonra yeryüzünde 64 dev şehir sayılmıştır Bunun 20’si Avrupa’da, 21’i As ya’da,16’sı Kuzey Amerika’da, 4’ü Güney Amerika’da, 2’si Avustralya’da, 1 ‘i Afrika’dadır. Memleketimiz deki dev şehir bugün lstanbul’dur. Şehir, Büyük şehir.

Dev şehir kavramının tanımı toplam 3445 kez görüntülenmiştir.