Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
19 Haziran 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Çayir soyları

Buğdaygiller soyundan olan çok çeşitli ot bitkileri. Çayır soyu bitkilerinin çoğundan hay-van yemi olarak yararlanılır. Çayır bitkilerinin kimisi toplu başaklıdır. Ayrıkotu, kuraklığa da yanıklı karaçayır, çayır delicesi, yol ve duvar kıyılarında arpaya benzeyen görünüşüyle duvar arpası, pisipisi bitkiler bunlardandır. Çayır bitkilerinin kimisi yarı-toplu başaklıdır Islak çayırların önemli bitkilerinden sayılan çayır tilkikuyruğu, inceçayır bunlardandır Çayır bitkilerinin kimisi de da başaklıdır Çayır yulafı, çayır güzeli, ayrık çimi bunlardandır. Çayır soylarının hayvan yetiştirmedeki önemi büyüktür. Türlü boylardan otluklar durumundaki çayırlar liman kuşak bölgelerinde, yüksek yaylalarla dağlarda çok yer tutar. Yay’a, Yaylacılık, Çim, Çimen, Ot, Odak, Yaylak, Çayır-otlak, Kuru ot, Yem bitkileri.

Çayir soyları kavramının tanımı toplam 3952 kez görüntülenmiştir.