Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
29 Mayıs 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Fabrika

Işlenmemiş maddelerin yarı işlenmiş, ya da işlenmiş duruma ge tirildiği iş yeri. Bu kelime faber işçi kelimesinden gelen latince f rica’dan alınarak birçok dillerde yer leşmiştir. Yapımevi imal ve el işleri ile fabrika ayrı şeylerdir. Fabrikanın özelliği, burada çokca işçinin çalışması, iş için maki nelerin kullanılması, satışa çıkarıl maya hazır maddelerin yapılmasıdır. Fabrikanın coğraf? yerinin önemi vardır Bu yerde işlenmemiş madde lerin kolay elde• edilmesi, fabrikaya ucuzca getirilmesi, elde edilen ürün lerin kolay gönderilebilmesi, işçi bulunması, kullanma suyunun bolca bulunması, enerji sağlanması gere kir. BüyOk bir fabrika çeşitli yapıları, alış.- veriş yerleri, spor alanları, parkları, okulu, kitaplığı, yıkanma yerleri ve evleri ile bir şehri andıra cak kadar yer tutar. Yerleşme yeri, Şehir. Çıkardığı eşyaya göre çeşitli fabrika lar vardır Dokuma fabrikası, yap malzemesi fabrikaları, yiyecek, gi yecek eşya fabrikaları gibi.

Fabrika kavramının tanımı toplam 4367 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler