Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Eylül 2023 Perşembe

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Epirojenez

Kara oluşumu hareketlerinin genel adı.Karaların toptan alçalması ya da yükselmesi olayına epirojenez denir. Bu hareketler sırasında yeryüzünde geniş kubbeleşmeler ile yayvan büyük çukurlaşmalar olur. Orojenik hareketlerin tersine epirojenik hareketlerde tabakaların duruşunda bozulma söz konusu değildir. Dikey yönlü hareketler sırasındaki yükselmelerle jeoantiklinaller, çukurlaşmalar sırasında ise okyanus çanakları, yani jeosenklinaller oluşur. Kıt’a oluşum hareketi yerkabuğu nu oluşturan levhalann yatay duruşları bozulmadan dikey istikamette yerdeğiştirmesi olayı.

Epirojenez kavramının tanımı toplam 11761 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler