Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
06 Aralık 2023 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Eğim

İki nokta arasıdaki yatay mesafenin, yukselti farkına oranı. Belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükseklik ayrılığı Bu değer, en çok, belirli bir uzaklıktaki yükseklik farkı ile ifade edilir Sözgelişi, 100 metrede 2 metrelik yükseklik farkı için % 2 yüzde iki. denir. 1.000 metrede 20 metrelik yükseklik farkı için % binde yirmi. denir. Eğimi, incelik!e ölçmek için nivelman araçlarından faydalanılır. Kısa uzaklıkiar için kabarcıklı düzeç tes viye ruhu. bu işi görür. lniş, Aklan.

Eğim kavramının tanımı toplam 61943 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler