Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
22 Haziran 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Eğim eğrisi

lrmağın, yateğını aşındırması süresince gelişen ve akarsuyun kaynak yeri ile ağzı arasındaki yatak boyunca çizilen eğri. Bu eğri, kaynağa doğru olan yukarı bölümü dikçe, ağıza doğru olan aşağı bölümü yatıkça bir biçim gösterir, Bu eğri akarsuyun ağzından kaynak yönüne doğru geri geri orması ile meydana gelmiştir. Akarsuyun geçtiği yeri oymasının son dönemini belirten bu boyuna eğri, türlü bilginlerce başka başka kelimelerle adlandırılmıştır Kimisi buna denk-eğri anlamına gelen kelimeler kullanmış dilimize bu öncele ri muvazenet maktaı olarak geçmiş., bir ara bunun yerine denge yanayı sözü kul Kimisi aşınmanın uç değerleri anlamına gelen Erosi onsterminante terimini elverişli bul muş, kimisi de olağan eğim eğrisi anlamına gelen Normale Gefalls- kurye sözünü olayı belirtme bakımından daha uygun bulmuştur. Dilimizde bu eğriyi belirtmek üzere bu gün denge yanayı, denk eğri, eğim eğrisi terimleri kullanılmakta ise de, bu sonuncusu daha çok kullanılmakta bulunmuştur. Yandan aşın ma, Derine aşınma, Geri geri oyma.

Eğim eğrisi kavramının tanımı toplam 5664 kez görüntülenmiştir.