Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
28 Mayıs 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Deniz

Yeryüzünün birbirine bağlı sular örtüsü. Yerkabuğunun çukurlarını doldurmuş bulunan bu sular, derinhik, genişlik bakımından çeşitli bir dağılış gösterir. Bütün okyanuslarla onların kolları birbirine bağlı bir bütün olarak uzanır. Karalarda ki durgun suların, yani göllerin tek tek uzanışlarına karşılık, denizler birbirine bitişik bir sular örtüsüdür. Yeryüzü nün % 71 ‘i deniz dir. Bunun da çoğu Güney Yarımküresinde, azı Kuzey Yarımküresindedir. Üç ana deniz Atlantik, Pasifik, Hint Okyanusudur. Bunların dışında karalar arasında aradenizler, kenar denizler uzanır. Akdeniz, bir aradenizdir. Derinlik bakımından denizler şu özelliği gösterir 200 etre derinliğe kadar olan sığ denizler karaları çevirir. Buradan bir denizaltı bayırı Kara bayırı. İle 3-4 bin metre derinlikteki çanaklara inilir. Bu çanaklar denizlerde çok yer tutar. Bundan sonra 4 - 6 bin m derinlikteki çanaklar uzanır ki, buraları denizlerin engeniş yerini kaplar. Denizlerin türlü yerlerinde de daha derin hendekler uzanır. Denizlerin dibinde dağ biçimli sırtlar, eşikler vardır. Bunların yüze çıkmış olanlarında adalar b, . Sıralanmıştır; Deniz suyu tuzludur. Ortalama olarak bir kilogram deniz suyunda erimiş olarak 35 gram tuz bulunur. Bunun için şöyle denir Denizin tuzluluğu %o 35’tir. Denlierin kimisi daha tuzlu, kim de daha az tuzludur. Denizin donması Donma, Buzla. Tuzluluk derecesine bağlıdır. Kutup çevresi denizlenrıin üstünü buz bağlamıştır. Okyanusların kıta içlerine doğru uzanan kollarına deniz denir. Denizler okyanuslarla bağlantılarına göre ikiye ayrılır.

Deniz kavramının tanımı toplam 13931 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler