Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
12 Nisan 2024 Cuma

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dalga aşındırması

Denizin aşındırıcı gücünün kıyıları yıpratması olayı. Başta dalga aşındırması gelir. Dalgaların aşındırıcı etkisi fırtınalı zamanlarda artar. Kıyılara çarpan dalgalar, yukarı doğru dikilir, sonra köpükler saçarak düşerler. Bu kükreyiş, bu çarpış fırtına sürdükçe böyle sürer, gider. Işte bu coşkun su yığınlarının büyük gücü olur, 10-20 ton ağırlı ğındaki kaya parçalarını, daha da büyüklerini metrelerce sürükliyebilirler. Dalgalar kıyılara çarpar, taşları sürükler, bunları geçtikleri yere ve biribirine sürter, böylece kıyı boyunu aşındırırlar. Bu aşındırmalarda kıyıdaki kayaların dayanma derece leri, tabakaların uzanış, dalış b.hk.. durumları kıyının biçimlenmesinde önemli yer tutar. Çatlıyan dalgaların dik kıyılarda doğurduğu biçimler arasında şunlar vardır Yarıntılar, oyuklar, oluklar, delikler, kapı biçimli yerler, inler. Dalga oyuğu. Bütün bu aşınmalarla. yüksek kıyıların önünde türlü genişlikte düzce, kayalarla dolu bir yer gelişir ki, bu dalga düzlüğü b. bk. dür. Eğer karada bir yükselme olursa, ya da deniz yüzü alçalırsa bu düzce yer kıyıda bir seki biçimi alır. Bundan sonra da bu sekinin önünde yeni bir dalga düzlüğü oluşmaya başlar.

Dalga aşındırması kavramının tanımı toplam 7282 kez görüntülenmiştir.