Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Nisan 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dağlık kütük

Aşınmalarla yüze çıkmış, yerka buğu yükselmeleriyle de dağ biçimi almış eski, taşları çok billurlaşmış, karışık yapılı dağlık yer. Dağlık kütükler, uzun jeoloji çağları boyunca aşinmalara, yontulmalara uğramış yerlerdir. Buraları, bir ara yüksek liklerini iyice kaybetmiş, deniz yüzü ne yakın birer yontuk düz olmuşlardır. Bunların üstünü zaman zaman buralara sokulan deniz tortu oynamaları sırasında bu eski sertleşmiş yerlerde çokca kırılmalar olmuştur. Ancak, Uçüncü Çağ . olmuştur. Ancak, Uçüncü Çağ sonuna doğru, hele bu çağın sonunda beliren yerkabuğu hare ketleriyle bu eski kütükler masıf ler. şimdiki yüksekliklerine ulaşmış, dağ lık kütükler böylece morfolojik özel liklerini almıştır. Orta Avrupa dağları, Batı Anadolu’da Ege Bölgesinin dağları bunlardandır.

Dağlık kütük kavramının tanımı toplam 4100 kez görüntülenmiştir.