Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Nisan 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dağ oluşması

Yerkabuğunun oynak yerlerinde tabakaların kıvrıl malariyle dağların doğması olayları. Bu türlü yerler dağ sıraları biçiminde zincirleme uzanır, yeryüzünde uzun sıralar olarak görünürler. Alplerden Toroslara, oradan Himalayalara ve daha da ötelerine uzanan yüce dağlar bunlardandır. Bu sıra sıra dağlar yeryüzünü sanki bir kuşak gibi sarmıştır. Jeoloji çağlarının çoğunda böyle dağ oluşmaları olmuştur. Fakat zamanla bunların çerçeveleri oldukça daralmıştır. Dağ oluşmaları zaman zaman olmuş, dönemler halinde belirmiş, hızlanmıştır Evrim, Devrim, De virlilik teorisi. Yer yuvarlağının oynak zamanları ile durgunca çağları dönemli olarak bir biri ardınca gitmiştir. Devirlilik teorisi. Oynak dönemlerde kıvrım dağları, kırık dağları oluşmuştur. Dağların yükselmelerine kimi halde yandan gelen etkiler, kimi halde de dikine olan etkiler yoi açmıştır. Dağ oluşu teorileri, Dağ doğuşu teo risi, Oynak yerler, Yerleşik yerler, Ara dağlar.

Dağ oluşması kavramının tanımı toplam 4244 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler