Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
24 Şubat 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Çiftçilik

Ekip dikmeye yarayan, hayvan da yetiştirilen, orada çalışanların oturduğu evleri, hayvanları barındıran ahır, ağıl ile yağ, peynir yapma yerleri de bulunabilen geniş toprak parçası. Çiftlik kelimesi, çoğunca bir çift öküzün koşulduğu saban kullanarak toprağı sürmek, onu ekilir duruma getirmek anlamıyla ilgilidir. Bunun gibi, çift zaman, demek, tarlayı sürme sırası demektir. Çifte koşmak başka işte kullanılan hayvanları sabana koşmak anlamına gelir. Çiftçi, çiftçilik kelimeleri de bununla ilgilidir. Çiftliğin büyüklüğü, ekip biçme şekli ve değeri, elde edilen ürünleri bakımından çeşitli örnekler gösterir. Öyle çiftlikler vardır ki, küçüktür ve sadece orada ekin ekilir, biraz da bahçeler bulunur. Öyle çiftlikler de vardır ki burada ekilen yerlerden, bahçelerden başka, hayvan yetiştirilen yerleri, yağ, peynir yapılan yerleri, ağı ahırlar, çiftlik evleri, yollar vardır. Lçlerinde elektrikle aydınlatılmış, toprakları traktörle sürülmüş, türlü ürünleri makinelerle çıkarılan ileri durumda, verimi çok artmış çiftlikler vardır. Çeşitli ürünler almak üzere toprağı sürüp ekme işi. Geniş anlamıyla çiftçilik içine bitki yetiştirme ile yakından ilgisi bulunan hayvancılıkda girer.

Çiftçilik kavramının tanımı toplam 7016 kez görüntülenmiştir.