Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Haziran 2024 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dağ bilgisi

Yeryüzü biçimlerinin, bu arada çoğunca dağların özelliklerini, dış görünüşleri bakımından anlatmağa çalışan bilgi. Dağ bilgisi adını verdiğimiz bu coğrafya dalının bir başka adı da orografya , ya da oragrafi’dir. Dağ bilgisinde yer biçimlerinin nasıl doğdu ğu, nasıl geliştiği, yapıları gibi derin açıklama istiyen yönler, çoğunca, yüzlek geçer. Bu türlü açıklamalar yer biçimleri bilimi diyebileceğimiz ‘jeomorfoloji de yapılır. 19. yüzyılın ortalarında, ayrı bir bilim gibi gelişmiş, fakat sadece yeryüzü biçimlerini, yer kabarıklıklarını dıştan tanıtabilme derecesinde kalmış bulunan dağ bilgisi orografya., bu yüzyılın sonuna doğru, 1 yeryüzünde, yerkabuğu oynamalarının aşınmalardan daha çok olduğu yerlerde belirmiş olması” düşüncesi kökleşince, ayrı bir bilgi olmaktan çıkmış, coğrafya içinde, jeomorfolojinin bir kolu olmuştur. Dağ, Dağlar, Dağ-oluşu teorileri, Dağ-olu şu.

Dağ bilgisi kavramının tanımı toplam 3892 kez görüntülenmiştir.