Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
29 Mayıs 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Akış hızı

Akarsuyun , yerçekimi etkisiyle, geçtiği yerin inişine uyup, bir yatak eğimi boyunca aşağı inmesi. Irmağın akışına etki yapan sürtünmenin çeşitleri vardır: Akarsuyun yatağına sürtünmesi, hava ile sürtünmesi, suyun kendi içindeki sürtünmeler. Ayrıca, akarsulara bulanıklık veren ufak taş parçacıklamıın taşınması için harcanan gücde hızı azaltır. Akarsu, bütün bu akış engellerini, yatak eğiminin ve suyunun çokluğu ile yener. Yatağın geniş yerinde sürtünme artar, dar yerinde azalır. Akarsuyun yatağı son derece az eğmlli ise ırmak sessizce akar, eğim çokça ise yatağını yırtarcasına akar, eğimn birdenbire diklesiyorsa buradan düşercesine akar, çağıl yapar. Bütün bu etkiler yüzünden akarsuyun hızı ırmağın yatağı içinde yer yer ayrı değerler gösterir. Görülen şudur Irmağın akış hızı ortadan kıyılara üstten dibe doğru azalır. Bu olayi belli etmek üzereeşhız eğrileri çizilmiştir.

Akış hızı kavramının tanımı toplam 6285 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler