Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
12 Temmuz 2024 Cuma

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Çağ

Bir olayda birbiri ardınca görülen durumların (hallerin) her biri. Bu anlamda çağ, yeryüzü şekillerinin gelişmesi sırasındaki aşınmaya uğramış durunun gösterilmesine yarar. Tarihte türlü olayların belirmesi ya da sona ermesiyle ilgili olarak ayırt edilmiş büyük zaman bölümü. Dünya tarihinde böylece belirtilmiş olan çağlar ilkçağ, ortaçağ,yeniçağ, sonçağdır. Önümüzdeki zaman bölümü için bir atom çağının başlayacağı ileri sürülmektedir. Yeryuvarlağının ve yerkabuğunun oluşmasında, gelişmesinde aynı jeolojik, paleontolojik özellikleri gösteren bir oluşuk grubunun meydana gelmesi için geçen çok uzun zaman bölümü. Bu anlamdaki çağ karşılığı olarak zaman kelimesi de kullanılır.

Çağ kavramının tanımı toplam 5692 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler