Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
13 Nisan 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Birinci Çağ

İlkel çağın sonunda ki Algonkium devrinin ardından gelen ve yer yuvarlağı tarihinin başlangıcı sayılan çağ. Birinci çağın360-540 milyon sürdüğü sanılmaktadır.Canlıların oluşması ,gelişmesi göz önüne alınarak bu çağa eski yaşama çağı anlamına gelen Palezoik adı verilmiştir. Birinci Çağ, ilkel canlıların çoğalması ile başlar, omurgalı kara hayvanlarının yeryüzünde belirmesiyle sona erer. Bu çağda bitkiler, hayvanlar çok gelişmiş, üremiş, yayılmıştır. Bu arada su bitkileri karalara geçmiştir. Birinci çağ arazisi şu beş oluşuğa (formasyona) bölünür Kambriyum Silur, Devon, Karbon Perm. Bunlardan Karbon devri tabakaları arasında zengin taş kömürü yatakları bulunur.

Birinci Çağ kavramının tanımı toplam 4381 kez görüntülenmiştir.